Tag

الیاس پارسا Archives | الی بلاگ

دزدکشعر

دزدک

شعرمان را بردند، چوبه دار شدیم زخمه درد کهن، خاک و آوار شدیم حنجرمان سوخته شد، دردمان بی پحنا ذوغمان…
احتیاجشعر

احتیاج

احتیاج حضورت برایم مقدس است وقتی که پشت خواب هایم را امضا می زنی هنگامی که سررسیدهای آخر هر سال…
ساقیشعر

ساقی

خورشید هم بد بامرام است می داند کارگرهایمان پولشان به ویسکی خنک نمی رسد برایشان عرق تازه می گیرد... .…
کبکشعر

کبک

پشت پا زد اینبار به قامت تمام ضرب المثل ها،، ... با اینکه سرش را زدند ایستاده مرد کبک نحیف…