مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

محک

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاری “ محک ” از سال ۱۳۷۰ و با شماره ثبت ۶۵۶۷ در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت حمایت از کودکان مبتلا بـه سرطان زیر ۱۶ سال و خانواده‌های آنـان آغاز کرده است. در طـول ۲۷ سال فعـالیت، محک بـا بهره‌گیری از کمک‌های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب و موظف خود به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های امور خیریه، درمان و تحقیقات دست یافته است و به یکی از قطب‌های درمان در خاورمیانه تبدیل شده است.

محک تا پایان سال ۹۷ بیش از ۳۲۰۰۰ کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC)، عضویت در سازمان‌های معتبر بین‌المللی مرتبط با سرطان کودکان، احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان در خاورمیانه با زیر بنای ۱۸۰۰۰ متر مربع و امکانات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی در سال ۱۳۸۶، دریافت تندیس نقره‌ای کیفیت (GIC) از مؤسسه بین المللی استاندارد “جی.آی.سی ، اخذ استاندارد NGO Benchmarking از شرکت SGS به عنوان اولین سازمان غیردولتی درمنطقه خاورمیانه، دریافت نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)، انجام پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی با همکاری معتبرترین مؤسسات تحقیقات داخلی و خارجی نشان دهنده فعالیت مؤثر این مؤسسه خیریه در سطوح پیشرفته ملی و بین‌المللی است.

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک

بنرهای حمایت از موسسه محک

حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/VMjXxIJHJ2/mahak-001.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/HMVPQFMQEM/mahak-005.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/O1itMEihjd/mahak-032.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/umjNqe7I1c/mahak-002.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/xdkxuAt9Hq/mahak-004.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/qBNPkIofKu/mahak-006.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/4WTiji0tk2/large/mahak-007.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/VNMHWQxqNn/large/mahak-008.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/DHlxhzfIj2/large/mahak-009.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/IwcnVnjEG4/large/mahak-010.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/Jh4HP4xinz/large/mahak-011.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>
حمایت از موسسه محک

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/F2pQ7nlkJm/large/mahak-012.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/nTbkcxitT6/large/mahak-013.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>

<p align="center"><a href="https://mahak-charity.org/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://cdn.persiangig.com/preview/FJGw565yWD/large/mahak-014.jpg" alt="موسسه حمایت از کودکان سرطانی محک" width="970" height="350" /></a></p>