شعرمان را بردند، چوبه دار شدیم
زخمه درد کهن، خاک و آوار شدیم

حنجرمان سوخته شد، دردمان بی پحنا
ذوغمان بی رنگ و جانمان بی معنا

قلبمان غرقه آتش، روحمان پر ز هیاهو
مانده ای بد دامان، ضامنی بی آهو

هوشمان بی هوشی، وصفمان بی وصف است
چاره مان هیچ شد و، دزدکی برد از دست

الیاس پارسا “چَغوک”

مشخصات پست

منبع: الی بلاگ

نویسنده: الیاس پارسا

لینک کوتاه: EliBlog.ir/138

ادامه مطلب  خسته از تکرار
الیاس پارسا

الیاس پارسا

مهندس عمران، متخصص رایانه و اینترنت، طراح و مدیر وب سایت

Leave a Reply